Legfontosabb

Szklerózis

Mi az absztrakt gondolkodás és hogyan nyilvánul meg??

1. Fogalommeghatározás 2. Formák 3. A gondolkodás típusai 4. Jellemzők 5. Vannak-e az emberek azonos absztrakciói? 6. Az absztrakt gondolkodás fejlesztésének módszerei 7. Az absztrakt gondolkodás és a gyermekek

A mindennapi életben mindenki számos gondolkodási folyamatot alkalmaz, amelyek közül az egyik az elvont gondolkodás..

Az elvont gondolkodás csak az ember számára rejlik. Egy állat sem rendelkezik ezzel a képességgel..

Meghatározás

Az absztrakt gondolkodás egyfajta gondolkodásmód, amelyben az ember kivon a részletekből és széles körben gondolkodik, látja a teljes képet. Az agy ez a tulajdonsága lehetővé teszi, hogy túllépjen a szokásosnál, és más emberek véleményétől függetlenül a célja felé haladjon, és új felfedezéseket készítsen. A modern világban sok munkáltató nagyra értékeli alkalmazottainak ilyen képességeit, ez nem szabványos megoldást kínál a problémákra, új eredeti projekteket. A gyermekek absztrakt gondolkodásának fejlesztése fontos feladat a szülei számára, mivel ez sok szempontból a jövőbeni siker kulcsa..

Forms

A gondolkodás lényegének megértése érdekében érdemes megérteni, milyen formája van. A gondolkodási folyamatok formái:

A koncepció az a képesség, hogy egy vagy több szóval egy tárgyat vagy jelenséget a legfontosabb jellemzői alapján jellemezhessen. Példa: szürke macska, elágazó fa, sötét hajú lány, kisgyerek.

Az ítélet egy speciális gondolkodásmód, amely leírja a világ tárgyait és folyamatait, azok kapcsolatát és interakcióját. Megerősíthet vagy tagadhat bármilyen információt. Az ítéletet viszont osztják egyszerű és összetett.

Példa egy egyszerű állításra: "fű nő". Bonyolult ítélet: „Az ablakon kívül süt a nap, ezért jó az időjárás”, narratív jellegű.

A következtetés egyfajta gondolkodásmód, amelynek eredményeként több ítélet alapján egy személy következtetést von le, amely lényegében általános ítélet lesz. A következtetés állásokból és következtetésekből áll. Példa: eljött a tavasz, az utca melegebb lett, a fű növekedni kezdett.

Az elvont gondolkodás nem csak lehetővé teszi e három fogalom szabad mozgását, hanem az életben történő alkalmazását is. Gyakran a mindennapi tevékenységekben az absztrakt gondolkodás mindhárom formáját használjuk anélkül, hogy ezt magunk észrevennénk..

A gondolkodás típusai

A pszichológiában a gondolkodás több típusa különbözik egymástól. Ez az elválasztás tükrözi az ember képességét egy szó, cselekvés, gondolat vagy kép összekapcsolására. A pszichológusok így osztják el őket:

 1. Konkrét vagy praktikus.
 2. Konkrét vagy művészi
 3. Logikai vagy absztrakt.

Különösen érdemes megemlíteni a verbális-logikai típust, mivel ő az, aki kíséri az emberiség összes jelentős eredményeit.

Jellemzők

Mint többször elhangzott, éppen az ilyen típusú gondolkodás képezi az empirikus kognitív funkció alapját. A pszichológusok folyamatosan próbálják fejleszteni és konkretizálni a fejünkben zajló folyamatokat. Az absztrakt gondolkodásban szokás különféle irányokat elválasztani, olyan feladatok alapján, amelyeket az emberek megpróbálnak megoldani:

 1. idealizálva.
 2. általánosító.
 3. Elsődlegesen érzéki.
 4. szigetelő.
 5. Tényleges végtelenség.
 6. Constructivization.

Az idealizáló forma magában foglalja a valós koncepciók felváltását az eszmékkel. Ez nagymértékben bonyolítja a körülöttünk lévő világ elemzését, mivel nagyon nehéz megtalálni egy eszményt vagy alkalmazni egy ideális megoldást a valós körülmények között. Az emberi reprezentációk tökéletesen tökéletesek. Példa: "teljesen fehér hó".

Az általánosító típus a matematikusok fő fegyvere. Jellemzője a gondolat tárgyának általános észlelése, megfosztva azt a részletektől és a specifikumoktól, és ezért kissé elválasztva a valóságtól.

Az primitív érzéki típus a jelenségek és tárgyak egyes tulajdonságainak kivonása, míg más tulajdonságaik előtérbe kerülnek. Ez a típus alapvető fontosságú minden emberi tevékenységben, mivel felelős a világ felfogásáért..

Az izoláló típus abban áll, hogy a figyelmet azokra a részletekre összpontosítja, amelyek a legjelentősebbek az ember számára, miközben nem fordít kellő figyelmet a tárgy többi részére.

A konstruktivizáció elvonja az objektum vagy körülmény általános jellemzőit.

Az absztrakt gondolkodás szintén fel van osztva:

Vajon az emberek ugyanazok az absztrakciók??

A válasz nem. Mindannyian képességekkel rendelkezik, és mindegyikük különbözik egymástól, ezért az emberiség annyira sokszínű nézeteiben, érdekeiben és törekvéseiben. Például valaki verseket ír, míg mások próza írnak, mások nem képzelik el magukat zene nélkül, mások inkább csendben rajzolnak. Az ilyen sokféleség lehetővé teszi a társadalom számára, hogy fejlődjön és felfedezéseket készítsen az élet minden területén. Olyan világban élni, ahol mindenki hasonlóan gondolkodik, érdekes lenne? Az absztrakt gondolkodást azonban ki kell fejleszteni és tovább kell fejleszteni.

Oligofrénia, mentális retardáció és más viselkedési eltérések esetén a pszichiáterek rámutatnak a rosszul fejlett absztrakt gondolkodásra vagy annak teljes hiányára.

Fejlesztési technikák

Az absztrakt gondolkodás fejlesztése hosszú és fárasztó folyamat. De minden nem olyan ijesztő, mint az első pillantásra tűnhet. Az ilyen típusú gondolkodásmód fejlesztéséhez az embernek hetente csak két-három alkalommal van szüksége, hogy másfél órát fordítson logikai problémák, rejtvények megoldására. Ez egy nagyon izgalmas folyamat, és nincs idő ideje körülnézni, hogyan válik ez a kedvenc hobbi! A modern világban elegendő nyomtatott kiadvány van a logika fejlesztéséhez, csakúgy, mint a gyakorlatok és feladatok az interneten. Ez azt jelenti, hogy ilyen információ megtalálása nem nehéz. Például van egy népszerű oldal, amely különböző összetettségű rejtvényeket mutat be.

Ez a fajta gondolkodás az ókori világ ideje óta keletről származik. Ez a logika egyik részeként merült fel. A logika önmagában az a képesség, hogy gondolkodni és értelmezni tudjon, következtetéseket vonjon le a dolgokról és azok lényegéről. Az absztrakt gondolkodás lehetővé teszi az elméleti sémák felépítését.

Rendszeres osztályokkal az eredmények nem sokáig várhatók. Néhány hét múlva észrevehetjük, hogy könnyebbé vált a gondolkodás, hosszú távú tervek készítése, a korábban nehézségeket okozó kérdések megoldása..

A kis ember egy nyitott könyv, amelyben bármit megírhat! A gyermekek hajlamosabbak bármilyen képesség megtanulására és fejlesztésére. A csecsemő képességeit játékban kell fejleszteni. A modern játékipar széles választékát kínálja a játékoknak a korai fejlesztéshez. Például lehetnek kis rejtvények, mozaikok, egy banális piramis. Felnőttkorban, hogy megtanítsa a gyermeket gondolkodni, kérje meg, hogy vegye fontolóra a könyvekben lévő képeket, magyarázza megértését, mi történik rajtuk.

Nagyon fontos, hogy megtanítsuk a gyermeket elvont gondolkodásra. Az absztrakt gondolkodás nem csak a kreatív fejlődésének kulcsa, hanem az a képesség is, hogy mindent megkérdőjelezzen, mindent tapasztalat útján elérhessen. A fejlett gondolkodásmód segíti az információk gyűjtését, elemzését és független következtetések levonását, majd bizonyított tényekkel történő megerősítését..

Miért az absztrakt gondolkodás az érett intelligencia fontos mutatója?

Helló kedves olvasók! Ma beszéljünk a gondolkodásról. Az absztrakt gondolkodás egyfajta gondolkodásmód (azaz távolról, elvontan) elvont bizonyos fogalmaktól és jelenségektől, és a helyzet egészének felismerése, következtetéseink alapján.

p, blokkjegyzet 1,0,0,0,0 ->

Ha azt kérdezi, hogy mennyi az idő, vagy például a szeretet, biztos benne, hogy megadja-e a pontos meghatározást? Több milliárd ember él a Földön, és ha mindenki megpróbálja megválaszolni ezt a kérdést, akkor majdnem azonos számú választási lehetőség lesz. Mivel az idő és a szeretet olyan általános fogalmak, amelyeket az emberek eltérően értenek, ezeket nem lehet pontosan leírni.

p, blokkjegyzet 3,0,0,0,0,0,0 ->

Képzelje el például, hogy egy személy buszon sikoltozik egy sofőrnél.

p, blokkjegyzet 4,0,1,0,0 ->

Konkrét gondolkodásmód - az ember kiabál a sofőrre, dorgalmasan viselkedik.

p, blokkjegyzet 5,0,0,0,0 ->

Az absztrakt az, hogy miért viselkedik ez a személy, mi történt vele, talán beteg vagy nehéz napja van?

p, blokkjegyzet 6,0,0,0,0,0,0 ->

Az elvont gondolkodás képessége a kialakult értelem vitathatatlan mutatója. Gondoljunk arra, hogy milyen szerepet játszik az ilyen típusú gondolkodás az emberi életben, és hogyan lehet azt fejleszteni..

p, blokkjegyzet 7,0,0,0,0 ->

Biológiai és társadalmi tényező

Az elvont vagy absztrakt-logikai gondolkodás kialakul gyermekkorban, óvodai korban. Ez a gondolkodás fejlesztésének utolsó szakasza. Megalakulásának fontos szerepet játszik a képzelet. A gyermek megpróbálja működtetni az objektum tulajdonságait, nem hozzárendelni ehhez. Fokozatosan tanuljon logikai láncokat építeni az eredetileg nem összekapcsolt objektumok között. Milyen gyakorlatok segíthetnek ebben a szakaszban:

p, blokkjegyzet 8,1,0,0,0 ->

 • rajz (kérje meg a gyermeket, hogy vonzzon szeretetet, ha habozik, kérdezze meg, mit gondol erről az érzésről, hogyan képzeli el; általában szeretett emberei vagy szíve vonzzák);
 • tündérmesék készítése (gyerekével együtt hozzon létre egy mesét, ahol ő és az élettelen tárgy lesz a főszereplők - labda vagy pite);
 • asszociatív játékok (amelyekkel a szó forró, ízletes, gyönyörű, boldog stb. lehet).

Ha a szülők nem vesznek részt az ilyen típusú gondolkodás fejlesztésében a gyermekben, akkor problémák komplexe válhat fel. A jövőben számára nehéz lesz elválasztani a betont az általános, vagy integrálni a konkrét fogalmakat az általános fogalmakba. Ezenkívül nem fogja megtalálni a kiutat a patthelyzetből, és nem fogja megtervezni az eseményeket, előrejelzést adva számukra. Ez befolyásolhatja a szakmai tevékenységeket, valamint a kapcsolatok kiépítését más emberekkel..

p, blokkjegyzet 9,0,0,0,0 ->

Az elvont gondolkodású ember jellemzői

Bizonyos mértékig minden ember elvontan gondolkodik, de valakinek az ilyen típusú gondolkodás jobban fejlett. Egy ilyen személyt a következő tünetek különböznek meg:

p, blokkjegyzet 10,0,0,0,0 ->

 • tudja, hogyan lehet elválasztani tulajdonságait és tulajdonságait magától a tárgytól, elvont a helyzettől (valamikor azt mondták neked: „Csak elvontad önmagát, és minden tisztázódni fog!”, vagyis elkülöníteni a helyzetet önmagadtól és a hozzá fűződő kapcsolatodtól, objektíven nézni);
 • képes megtalálni a tárgyak és jelenségek közötti megfelelést, logikai láncokat felépíteni;
 • tudja, hogyan lehet az összes jelenséget vagy eseményt elemzésre bontani, alkatrészekre szétszerelni vagy egyetlen képre összeállítani.

Időnként meghallhatja a „Jó vagy rossz az elvont gondolkodás?” Kérdést. Rossz, ha túllép az absztrakciót. Megállíthatja a nyilvánvaló észlelését, és a tervezés és az előrejelzés során nem folytathatja a műveleteket.

p, blokkjegyzet 11,0,0,0,0,0 ->

Hogyan lehet az absztrakt gondolkodást fejleszteni??

p, blokkjegyzet 12,0,0,1,0 ->

Ez a kérdés bármely életkorban releváns, bár a jobb gondolkodásmód gyermekkorban alakul ki. Egy felnőttnek sok időt és erőfeszítést kell tennie ehhez. A következő gyakorlatok segítenek megoldani ezt a problémát..

p, blokkjegyzet 13,0,0,0,0 ->

 1. Képzelje el és rajzoljon. Próbáljon meg ábrázolni olyan fogalmakat, mint a végtelenség, a magány, a nirvana, az öröm stb..
 2. Tanulmányok elvont művészek és szürrealisták festményeiről. Ne csak nézz rájuk, hanem próbálj a fejeidben kiváltani azokat a képeket, amelyeket ezekkel a festményekkel társít.
 3. Ha szeretne írni, gondolkozzon fel különféle parcellákra, vezesse be a karaktereket, majd próbáljon meg létrehozni egy kivezetést számukra.
 4. Ha problémája van kapcsolatban vagy kapcsolatokban, akkor a döntés meghozatala elõtt mentálisan lépjen vissza a helyzetbõl és próbálja meg oldalról nézni. Tegye fel magának a kérdést: „Ha ez nem történne velem, mit tegyek?”. Helyezze magát mások helyére: járókelők, szülők, férj vagy feleség, főnök stb..
 5. Amikor a helyzet zsákutcába kerül, próbáljon ki több lehetőséget a továbbfejlesztéshez. Legyen a lehető legreálisabb. Ezután egyszerűsítse őket, alkalmazkodjon saját életének problémájához.

p, blokkjegyzet 14,0,0,0,0 ->

Őrizetben

Sokan tévesen feltételezik, hogy egy felnőtt nem képes megváltozni, nem is beszélve a gondolkodás megváltoztatásáról, de ez nem így van. Ha valaki egy konkrét feladatot állít fel, és rámegy, akkor egész élete fokozatosan megváltozik. Az absztrakt gondolkodás lehetővé teszi számunkra, hogy elképzeljük azt, amit még soha nem látottunk, általánosítva a képeket egymással. Hála neki, könyveket és filmeket készítettek, összehasonlíthatatlan képeket találtak ki, rejtvényeket és keresztrejtvényeket alkottak. Olvassa el a kreatív gondolkodásról szóló cikket, és hasonlítsa össze a legközelebb állókat.

p, blokkjegyzék 15,0,0,0,0 -> p, blokkjegyzék 16,0,0,0,1 ->

Ha tetszett ez a cikk, és további információt szeretne kapni, iratkozzon fel a frissítésekre. És ne felejtsd el elmondani róla is barátaidnak. Viszlát, kedves olvasók. Siker az életben és az önfejlesztés!

Az absztrakt gondolkodás az, ami az. Forma, típus, fejlesztés

A külvilággal kapcsolatos sokféle információ érzéken keresztül jut be az agyunkba hangok, szagok, tapintható érzések, vizuális képek, ízhatások formájában. Ez azonban nyers információ, amelyet még feldolgozni kell. Ehhez szellemi tevékenységre és legmagasabb formájára - absztrakt gondolkodásra van szükség. Ez lehetővé teszi nemcsak az agyba érkező jelek részletes elemzését, hanem általánosítását, rendszerezését, kategorizálását és az optimális viselkedési stratégia kidolgozását is..

Absztrakt logikai gondolkodás, mint a gondolkodási folyamat legmagasabb formája

Az emberi gondolkodás egy hosszú evolúció eredménye, fejlesztése során több szakaszon ment keresztül. Az absztrakt gondolkodást manapság a legmagasabb formájának tekintik. Talán ez nem az utolsó lépés az emberi kognitív folyamatok fejlődésében, de bár a mentális tevékenység más, fejlettebb formái ismeretlenek.

A gondolkodás három szakasza

Az absztrakt gondolkodás kialakulása a kognitív tevékenység fejlődésének és komplikációjának folyamata. Fő törvényei mind az antropogenezisre (az emberiség fejlődése), mind az ontogenezisre (a gyermek fejlődése) jellemzőek. Mindkét esetben a gondolkodás három szakaszon megy keresztül, egyre fokozva az absztrakt és az absztrakció mértékét.

 1. A kognitív folyamatok e formája a vizuális-hatékony gondolkodással indítja útját. Sajátos karakterrel rendelkezik, és lényeges tevékenységhez kapcsolódik. Valójában csak tárgyak manipulálása során hajtják végre, és az elvont gondolatok számára lehetetlen.
 2. A fejlődés második szakasza a figurális gondolkodás, amelyet az érzékszervi képekkel végzett műveletek jellemeznek. Ez már absztrakt és az új képek, azaz a képzelet létrehozásának folyamatának alapja. Ebben a szakaszban megjelenik mind az általánosítás, mind a szisztematizálás, ám a figurális gondolkodást mindazonáltal a közvetlen, konkrét tapasztalatok korlátozzák..
 3. A konkrétság kereteinek leküzdésének lehetősége csak az absztrakt gondolkodás szakaszában jelenik meg. Ez az a mentális tevékenység, amely lehetővé teszi a magas szintű általánosítást és nem képekkel, hanem absztrakt jelekkel - fogalmakkal - működik. Ezért az absztrakt gondolkodást koncepcionálisnak is nevezik..

A figurális gondolkodás természetében eltérő, vagyis hasonlít a tóba dobott kőtől eltérő irányokban eltérő körökre - ez egy központi kép. Ez meglehetősen kaotikus, a képek összefonódnak, kölcsönhatásba lépnek, társulásokat okoznak. Ezzel szemben az absztrakt gondolkodás lineáris, a benne lévő gondolatok egy bizonyos sorrendben épülnek be, betartva egy szigorú törvényt. Az absztrakt gondolkodás törvényeit az antikvitás korában fedezték fel, és a tudás speciális, logikának nevezett területére egyesítették. Ezért az absztrakt gondolkodást logikusnak is nevezik..

Absztrakt gondolkodás eszközök

Ha a figurális gondolkodás képekkel működik, akkor absztrakt - fogalmakkal. A szavak a fő eszköze, és az ilyen típusú gondolkodás létezik beszéd formájában. A gondolatok beszédmegfogalmazásai teszik lehetővé logikai és egymás utáni felépítésüket.

A szavak korszerűsítik és megkönnyítik a gondolkodást. Ha valami nem egyértelmű neked, próbáljon meg beszélni erről a problémáról, és még jobb, ha elmagyarázza valakinek. És hidd el, ennek a magyarázatnak a folyamatában Ön maga is kitalál egy nagyon összetett kérdést. És ha nincs senki, aki meg akarja hallgatni az érvelését, akkor magyarázza el a tükörben való visszatükröződését. Még jobb és hatékonyabb, mivel a reflexió nem szakít meg, és a kifejezésekben sem félhet.

A beszéd egyértelműsége és átláthatósága közvetlenül érinti a mentális tevékenységet és fordítva - egy jól megfogalmazott állítás feltételezi annak megértését és belső kidolgozását. Ezért az absztrakt gondolkodást néha belső beszédnek hívják, amely bár szavakat is használ, de különbözik a közönséges hangzástól:

 • nem csak szavakból áll, hanem képeket és érzelmeket is magában foglal;
 • a belső beszéd kaotikusabb és szakadt, különösen, ha az ember nem próbálja meg kifejezetten a gondolkodását megszervezni;
 • lecsökkent, amikor a szavak egy részét átugorja, és a kulcsfontosságú, jelentős fogalmakra összpontosít.

A belső beszéd egy 2-3 éves kisgyermek kijelentéseire emlékeztet. Ebben a korban a gyermekek szintén csak a legfontosabb fogalmakat jelölik, a fejükben minden más olyan képet elfoglal, amelyet még nem tanultak szavaknak hívni. Például csak egy felébredő baba örömmel kiált ki: „Vásárol-vásárol - nő!” Fordítva "felnőtt" nyelvre, ez azt jelenti: "Nagyszerű, hogy miközben aludtam, a nagymamám hozzánk jött".

A belső beszéd töredezettsége és összehúzódása az absztrakt-logikai gondolkodás egyértelműségének egyik akadálya. Ezért nemcsak a külső, hanem a belső beszédet is meg kell képezni, a legpontosabb mentális megfogalmazások elérésével az összetett problémák megoldása során. Az ilyen rendezett belső beszédet belső kiejtésnek is nevezzük..

A szavak használata a gondolkodásban a tudatosság jelfüggvényének megnyilvánulása - megkülönbözteti azt az állatok primitív gondolkodásától. Minden szó egy jel, vagyis egy valós objektumhoz vagy jelenséghez kapcsolódó absztrakció. Marshaknak a "Macska háza" versje van, és van egy ilyen kifejezés: "Ez egy szék - ül rajta, ez az asztal - eszik rajta." Ez egy nagyon jól illusztrálja a jelentését - egy szó kapcsolatát egy objektummal. Ez a kapcsolat csak az emberi fejben létezik; a valóságban a „tábla” hangok kombinációja nincs kapcsolatban az igazi tárgyal. Más nyelven ezt a jelentést a hangok teljesen más kombinációja kapja..

Az ilyen kapcsolatok létesítése, és különösen az elme működése nem konkrét képekkel, hanem absztrakt jelekkel, szavakkal, számokkal, képletekkel nagyon mentális folyamat. Ezért az emberek fokozatosan birtokba veszik a serdülőkorig, még akkor sem, és nem egészen.

A logika a fogalmi gondolkodás tudománya.

A logika, mint a gondolkodás tudománya, több mint kétezer évvel ezelőtt született az ókori Görögországban. Abban az időben leírták a logikai gondolkodás fő típusait és megfogalmazták a logika törvényeit, amelyek ma is megváltoztathatatlanok..

Kétféle gondolkodásmód: dedukció és indukció

Az absztrakt logikai gondolkodás elemi egysége egy fogalom. Néhány, koherens gondolatba egyesített fogalom az ítélet. Pozitív és negatív. Például:

 • „Az őszi levelek a fák körül repülnek” - igenlő.
 • „Télen nincsenek levelek a fán” - negatív.

Az ítéletek szintén igazak vagy hamisak. Tehát a „Fiatal levelek télen fákon nőnek” állítás hamis.

Két vagy több állításból következtetést vagy következtetést lehet levonni, és ezt az egész felépítést szilogizmusnak nevezik. Például:

 • 1. feltevés (ítélet): „Ősszel a levelek esnek a fákról”.
 • 2. előfeltétel (ítélet): „Most már elkezdtek a levelek repülni a fák körül”.
 • Következtetés (szillogizmus): „Jött az ősz”.

A következtetés alapjául szolgáló módszertől függően a gondolkodás két típusa megkülönböztethető: deduktív és induktív.

Indukciós módszer. Néhány konkrét ítéletből általános következtetést vonunk le. Például: „Vasya iskolás fiú nem tanul nyáron”, „Petya iskolás fiú nem tanul nyáron” „Masha és Olya iskolás lányok szintén nem tanulnak nyáron”. Ezért "az iskolás gyerekek nem tanulnak nyáron". Az indukció nem túl megbízható módszer, mivel egy abszolút helyes következtetésre csak akkor lehet következtetni, ha figyelembe vesszük az összes konkrét esetet, és ez nehéz, sőt néha lehetetlen is..

A levonás módszere. Ebben az esetben az érvelés az általános feltételezéseken és az ítéletekben megadott információkon alapul. Vagyis az ideális lehetőség: egy általános ítélet, egy konkrét, és a következtetés magánjogi ítélet is. Példa:

 • „Minden iskolásnak nyári vakáció van”.
 • „Vasya iskolás fiú”.
 • „Vasyának nyaralása van”.

Így néznek ki a logikai gondolkodás legalapvetőbb következtetései. Igaz, hogy a helyes következtetések levonásához bizonyos feltételeket vagy törvényeket be kell tartani..

Logikai törvények

Négy alaptörvény létezik, és három közül Arisztotelész fogalmazta meg:

 • Az identitás törvénye. Elmondása szerint a logikai érvelés keretében kifejezett gondolatoknak azonosaknak kell lenniük, azaz változatlanoknak kell maradniuk a teljes érvelés vagy érvelés során.
 • Az ellentmondás törvénye. Ha két állítás (ítélet) ellentmond egymásnak, akkor egyikük feltétlenül hamis.
 • A kizárt harmadik ország törvénye. Bármely állítás lehet hamis vagy igaz, valami harmadik lehetetlen.

A XVII. Században Leibniz filozófus kiegészítette ezt a hármat a negyedik „elégséges indok” törvénygel. Bármely ötlet vagy ítélet igazságának igazolása csak megbízható érvek felhasználásával lehetséges..

Úgy gondolják, hogy elegendő ezeknek a törvényeknek a betartása, az ítéletek helyes felépítése és a következtetések levonása, valamint a legnehezebb feladatok megoldása. De most bebizonyosodott, hogy a logikai gondolkodás korlátozott és gyakran kudarcot vall, különösen akkor, ha olyan súlyos probléma merül fel, amely nem rendelkezik egyetlen helyes megoldással. Az absztrakt logikai gondolkodás túl egyértelmű és rugalmatlan.

A logika korlátai már az antik korban bebizonyosodtak az úgynevezett paradoxonok segítségével - logikai feladatokkal, amelyeknek nincs megoldása. És ezek közül a legegyszerűbb a „hazug paradoxon”, amely megcáfolja a logika harmadik törvényének sérthetetlenségét. Kr. E. IV. Században e. az ókori görög filozófus, Eubulides egy mondattal megdöbbentette a logika támogatóit: "hazudok". Ez igaz vagy hamis ítélet? Nem lehet igaz, mivel a szerző maga állítja, hogy hazudik. De ha az „hazudom” kifejezés hamis, akkor az ítélet így válik valóra. És a logika nem tudja legyőzni ezt a ördögi kört.

De az absztrakt-logikai gondolkodás, annak korlátai és rugalmatlansága ellenére, a legjobban ellenőrizhető és nagyon jól „szervezi az agyat”, arra kényszerítve bennünket, hogy a gondolkodási folyamatban tartsuk be a szigorú szabályokat. Ezenkívül a gondolkodás absztrakt formája továbbra is a kognitív tevékenység legmagasabb formája. Ezért az absztrakt gondolkodás fejlesztése nemcsak gyermekkorban, hanem felnőttekben is releváns.

Gyakorlatok az absztrakt gondolkodás fejlesztésére

Az ilyen típusú gondolkodásmód szorosan kapcsolódik a beszédtevékenységhez, beleértve a szókincs gazdagságát, a mondatok helyes felépítését és az információk elemzésének képességét..

Bizonyítsuk be az ellenkező gyakorlatot

Ezt a gyakorlatot legjobban írásban lehet megtenni. A kényelem mellett az írásnak is fontos előnye van a szóbeli beszédhez képest - szigorúbban szervezett, áramvonalas és lineáris. Itt van maga a feladat.

Válasszon egyet a viszonylag egyszerű, és ami a legfontosabb, következetes kijelentést. Például: „A tenger pihenése nagyon vonzó”.

Most találjon érveket, amelyek igazolják az ellenkezőjét - minél több visszautasítás, annál jobb. Írja őket egy oszlopba, csodálja meg és keresse megcáfolni ezeket az érveket. Vagyis ismét bizonyítsa az első ítélet igazságát.

Rövidítések Gyakorlat

Ezt a gyakorlatot jó egy társaságban lefolytatni, ez nem csak a gondolkodáshoz hasznos, hanem szórakoztat, például egy hosszú utazás során, vagy felvilágosítja az elvárásait..

Készítsen néhány 3-4 betűből álló tetszőleges kombinációt. Például: UPC, USOSK, NALI stb..

Ezután képzelje el, hogy ezek nem csupán betűkombinációk, hanem rövidítések, és próbálja megfejteni őket. Talán valami vicces lesz - ez nem rosszabb. A humor hozzájárul a gondolkodás fejlődéséhez. A következő lehetőségeket tudom ajánlani: SKP - „Kreatív Írók Tanácsa” vagy „Krivorukovy Termelők Szövetsége”. UOSK - „Az egyéni társadalmi konfliktusok kezelése” stb..

Ha egy feladatot egy csapatban hajt végre, versenyezzen valakivel, akinek eredeti neve van, és mit tehet egy ilyen szervezet.

Gyakorlat „Munka fogalmakkal”

A fogalmakkal, vagy inkább absztrakt kategóriákkal végzett gyakorlatok, amelyeknek nincs analógja az anyagi világban, jól fejleszti az absztrakt gondolkodást és kapcsolatot teremtenek a különféle szintű gondolkodási folyamatok között. Az ilyen kategóriák általában a tárgyak tulajdonságait, tulajdonságait, kölcsönös függőségüket vagy ellentmondásaikat tükrözik. Sok ilyen kategória létezik, de a gyakorlathoz a legegyszerűbbet is elvégezheti, például „szépség”, „hírnév”, „gyűlölet”..

 1. Miután kiválasztotta az egyik fogalmat, próbálja meg a lehető legegyszerűbben (saját szavaival) elmagyarázni, mi az. Csak kerülje a magyarázatokat a példákon keresztül ("ez, amikor..."), mert ez még az iskolában is szidott.
 2. Válassza ki a fogalom szinonimáit, és próbálja meg meghatározni, vannak-e különbségek, árnyalatok a főszó és a szinonim között.
 3. Gyere fel egy fogalom szimbólumával, amely lehet absztrakt vagy konkrét, szavakban vagy grafikus képen kifejezve.

Miután egyszerű fogalmakkal dolgozott, tovább léphet az összetett fogalmak felé. Például: „kongruencia”, „áldozattá válás”, „ellenállás” stb. Ha nem tudja, mi az, akkor megengedhető, hogy megnézzük ezeknek a szavaknak a meghatározásait, de egyébként a saját szavaival magyarázza meg őket..

Az absztrakt gondolkodás fejlesztésének előnye nemcsak a logikai problémák megoldásának megtanulása. E nélkül lehetetlen a pontos tudományok sikere, nehéz megérteni sok gazdasági és társadalmi törvényt. Sőt, ami még fontos: ez a gondolkodás pontosabbá és érthetőbbé teszi a beszédet, megtanítja arra, hogy igazolja véleményét a szigorú logikai törvények alapján, és nem azért, mert „számomra úgy tűnik”.

Mi az elvont gondolkodás és miért van rá szükség??

Az absztrakt gondolkodás az elvont fogalmak segítségével történő gondolkodás. Vagyis különféle általános fogalmak segítségével, mint például "létezés", "tudatosság", "jelentése", "élet", "tudás", "univerzum" és így tovább. Úgy tűnik, miért van ez szükséges, ha a konkrét valóságban nincs ilyen elvont jelenség? De az a helyzet, hogy absztrakt gondolkodás nélkül a beton nem igazán fog működni számunkra.

Miért van ez így? A helyzet az, hogy a világ megismerésének folyamatában a valóság ismerete soha nem abszolút pontos, abszolút teljes és ennek eredményeként abszolút konkrét. Valójában mindig csak körülbelül vagy más szavakkal elvontan tudunk valamit.

Például. Az „élet” és a „halál” fogalma elvont, de ugyanakkor biztosan tudjuk, hogy élünk és nem halottak. Még ha nem is tudjuk pontosan és konkrétan meghatározni ezeket a fogalmakat, szinte mindig meg tudjuk különböztetni az élőket a halottaktól. A kő halott, de életben vagyok. Tudom, bár nem tudom pontosan megmagyarázni.

Röviden: az absztrakt gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy valamilyen módon orientálódjunk a hiányos tudás világában. Mivel tudásunk soha nem teljes, de valahogy élni kell. Ha nem tudunk valamit pontosan megmagyarázni, akkor körülbelül meg kell magyaráznunk. Egyébként egyáltalán nem fog érvelni.

Még egy példa. A gyermek nem tudja pontosan, kivel fog együtt dolgozni, ha felnövekszik. De tudja, hogy egyébként is dolgoznia kell, mert a pénzre lesz szükség. Ez egy meglehetősen elvont érvelés, de ha nem így indokolja, akkor nincs értelme felkészülni munkára, ismereteket szerezni, iskolába, főiskolára, kurzusokra járni és így tovább. Ezért amikor ideje dolgozni, egy felnőtt gyermek nagyjából készen áll erre. És később kitalálja a részleteket..

Folyamatosan körülbelül absztrakt módon kell érvelnünk. Nem tudunk túl sokat. Ha nem tudjuk a pontos helyet, ahonnan el kell jutnunk, akkor legalább az irányt tudnunk kell. Ha a pontos célt még nem határozták meg, akkor legalább egy homályos álomnak kell lennie. A cselekvés elvont motivációja jobb, mint a teljes motiváció hiánya.

Sőt, a legérdekesebb, absztrakt generálja a betont. Miután elvont szinten megkötöttük a következtetést, sokkal könnyebb lesz azt konkretizálni. Ha elvontan megértette, hogy „technikája” vagy „humán tudomány”, akkor könnyebb kiválasztani egy adott szakmát, valamint egy olyan intézményt, amelyben ezt a szakmát tanítják. Valójában ez az oka annak, hogy minden oktatási intézményben absztrakt tudást adnak - mert azután egy személy konkrét következtetéseket vonhat le belőlük. Ha nem tudja, ki akar lenni, de tudja, hogy hajlamos a matematikára, az irány már szűkült
Fotó: pixabay.com

Az absztrakt gondolkodás továbbra is jó, mert lehetővé teszi, hogy egy látszólag teljes intellektuális udvarlás helyzetében gondolkodjon. Ha olyan helyzetben van, amelyben keveset ért, akkor továbbra is beszélhet róla, csak elvontan. Valójában a „nem értem semmit” állítás jó indulást jelenthet egy ilyen elvont érveléshez. És akkor meg fogja érteni, hogy mit gondolhat konkrétabban.

Ezért, ha úgy érzi, hogy egy patthelyzetben van, nem tudja, mit kell tennie, vagy nem tudja, mit kell gondolni, kezdje el elvontan beszélni. Az elvont gondolkodás segít áttörni a patthelyzetbe. És mindenben - kitalálni fogod az út mentén..

Az elvont gondolkodás technikái

Az absztrakt gondolkodás rendkívül fontos minden ember számára. Magas fejlettségi szintje nem csak az életminőség javítását teszi lehetővé, hanem sokkal nagyobb sikert is elérhet. Az ilyen típusú gondolkodásmód fejlesztését már gyermekkorban el kell végezni, de ne hagyja abba az edzést a felnőttnel. Csak a rendszeres osztályok fejlesztik és tartják fenn szellemi képességeiket. Ez elősegíti a felnőttek és gyermekek absztrakt gondolkodásának fejlesztésének ismereteit. Minden módszer önmagában alkalmazható a gyakorlatban anélkül, hogy külső segítség igénybe venne..

Forms

Absztrakció - a tárgyak egyes tulajdonságainak elvonása másoktól, hogy meghatározzák azok jellemzőit. Az absztrakt gondolkodás meghatározása majdnem ugyanaz. Ez a jelenség egyfajta szellemi tevékenységet jelent, amelynek folyamata során az ember egy helyzetről gondolkodik, elválasztva azt egyes részletektől. Az elválaszthatóság jelentős hatással van a gondolkodás élettanára, és lehetővé teszi bizonyos határok átlépését, új tudás felfedezésével..

Ez a fajta gondolkodás a ontogenezissel párhuzamosan alakul ki már a korai életkorban. Ez az első alkalom olyan pillanatokban nyilvánul meg, amikor egy gyermek fantáziálni kezd, történeteit komponálva vagy szokatlan helyzeteket játszik ki, és játékokból kivonatokat készít, és inkább sajátos tulajdonságaira gondol..

Az absztrakt gondolkodás formákra oszlik, amelyek mindegyike megfelel a gondolatmenet sajátosságainak, amelyet absztrakció kísér. Ezek közül 3 van:

 1. Koncepció. Ez magában foglalja egy közös tulajdonság meghatározását a különféle objektumokhoz. Nagyon fontos szempont ennek az egyesítő tulajdonságnak a fontossága. Például az asztalok lábai vagy a különböző fák zöld levelei.
 2. Ítélet. Egy ítéletben egy adott esemény megerősítése vagy tagadása történik. Mindent általában kifejezés vagy rövid mondat ír le. Az ítéletek egyszerűek vagy összetettek. Az első esetben egy cselekvő alanyra vagy személyre vonatkoznak (például „egy fiú tejet vásárolt”). A második esetben az ítélet egyszerre több felet érint („felhők jelentek meg, sötét lett az utcán”). Az is igaz lehet, szubjektív következtetések alapján, vagy hamis, személyes érdeklődésén alapulhat..
 3. Következtetés. A következtetést gondolatként értjük, amelynek kialakulása több ítélet alapján történik. Ez a feltevésből, következtetésből és következtetésből áll. Mindhárom folyamat a személy fejében egymás után zajlik le. Mindez kezdődik a kezdeti ítéletekkel (feltételezésekkel), majd a reflexió szakaszához (következtetések) indul, és egy új ítélet kialakításával (következtetés) ér véget..

Az absztrakt gondolkodás bármelyik formában alkalmazható. A felnőtt a mindennapi életben mindegyiket felhasználja. Mindazonáltal fejleszteni kell azokat, még azok számára is, akik jól képesek elvont elvégzésre.

A modern mesterséges intelligencia elvont gondolkodással bír, amely minõsége jóval magasabb, mint az embernél.

Jellemzők

Az absztrakt gondolkodást a gyermekek az élet első éveitől használják. A artikulált beszéd fejlődésével kezd megnyilvánulni. Egy kisgyermek fantáziál, szokatlan dolgokra reflektál, tanulmányozza a világot, összehasonlítja játékát, absztrakciós készségek alkalmazásával. Nem fejlettek, de továbbra is sikerül használni.

Az iskolai korot az absztrakt gondolkodás egyre növekvő jelentőségével kombinálják. A hallgatónak a dobozon kívül kell gondolkodnia, amikor különféle problémákat kell megoldania. Ez különösen igaz a matematikára, ahol az absztrakció nagy szerepet játszik. Később, amikor egy tinédzser középiskolában tanul, az ilyen gondolkodás fontossága még nagyobb lesz..

Az elvont gondolkodást a filozófia, az írás, a mérnöki munka, a vezetői pszichológia, az időgazdálkodás és sok más terület területén is alkalmazzák. Jó fejlődésének köszönhetően bármilyen területen sikerrel járhat..

Jelek

Az absztrakcióval való gondolkodásnak megvannak a sajátos vonásai. Lehetővé teszik annak megkülönböztetését más gondolkodási folyamatok hátterétől és jobban megértik, hogy miért olyan hasznos az absztrakció egy ember számára.

 1. A világ tükröződése az érzékek bevonása nélkül. Az embernek nem kell az érzékszerveket és a témával való érintkezést használnia ahhoz, hogy róla információkat szerezzen. Az absztrakció teszi lehetővé a régi rendelkezésre álló ismeretek felhasználását egy adott probléma megoldására.
 2. A jelenségek általánosítása. A különféle tárgyak összegzésével és jellemző tulajdonságainak azonosításával az ember lehetőséget kap arra, hogy gyorsan hozzáférjen tudásához. Ha képes azonosítani bizonyos mintákat és hasonlóságokat, akkor a jövőben sokkal könnyebb megjegyezni és megtalálni a memóriában a szükséges információkat..
 3. Nyelvi kifejezés. Minden gondolat könnyen kifejezhető egy belső párbeszéd formájában, amely valósá válhat. Ugyanakkor az absztrakt fogalmakat a fejükben megfontolhatjuk anélkül, hogy nyelvi kifejezést használnánk, és az eredmény egy végleges ítélet, amelyet egyszerűen beszéd fejez ki..

Az absztrakt gondolkodás fejlesztése lehetővé teszi a fenti tünetek javítását, amelyek szintén hasznos képességek, amelyek nélkül nehéz a siker..

Emberi hatás

Egy átlagos embernek nehéz elképzelni, hogy pontosan hogyan néz ki egy nagyon fejlett elvont gondolkodású ember. Az ilyen emberek rendszerint mindig elérik céljaikat, sikeresek és boldogok. Ugyanakkor mindig valami történik a fejükben: érvelnek, eseményeket gondolnak, ábrázolják a jövőt és megoldják a nehéz problémákat. Leggyakrabban összetett nyelvet beszélnek, ami nehézségeket okoz a kommunikációban. A nagy munkaképesség lehetővé teszi számukra, hogy magas pozíciókat töltsenek be, és a fejlett intelligencia nagyon fontosvá teszi őket minden vállalat számára..

Az ilyen emberek számos problémával szembesülhetnek. Gyakran túl önzőek, ami igazán megnehezíti számukra az igaz barátok megtalálását. Ráadásul a fejlett elvont gondolkodású emberek nem mutatnak elegendő fizikai aktivitást, és passzívak a gyakorlati munkában. Néha gondatlanul néznek ki, ami másokat is visszataszít.

Leggyakrabban a műszaki foglalkozású férfiak fejlesztették ki az elvont gondolkodást..

Felnőtt gyakorlatok

Egy felnőtt számára nehéz megfejteni az elvont gondolkodást, mert intelligenciája már régóta kialakult. Ennek ellenére egyes gyakorlatok segítségével továbbra is lehet eredményt elérni. Javasoljuk, hogy naponta végezzen néhány hétig..

A leghatékonyabb gyakorlatok:

 1. Az érzelmek ábrázolása. Szellemileg el kell képzelni, hogy egy adott emberben pontosan milyen érzelmek mutatkoznak meg. Ajánlott az emberek érzéseinek teljes körű felhasználása.
 2. Fordított olvasás. Fordítsa át a könyvet, és fordított sorrendben olvassa el. Ezzel párhuzamosan logikai kapcsolatokat kell létrehozni a különféle események között. A legjobb, ha az egyszerű munkákat egyszerű nyelven írták..
 3. Kommunikáció elemzése. Emlékezni kell mindenkire, akivel a nap folyamán kellett beszélnem. Nemcsak a beszélgetést, hanem a beszélgető személy arckifejezését, gesztusait és hangját is elemezni kell. Ajánlott ezt csukott szemmel csinálni..
 4. Ellentmondások feltalálása. Csak olyan mondatokat kell felvinnie, amelyek ellentmondásosnak tűnnek. Ezek bármi lehetnek (forró jég, keserű cukorka stb.).
 5. Rövidítések összeállítása. Elegendő bármilyen mondatot előállítani, az első betűkre redukálni, majd a nap folyamán dekódolni. Például a gondolkodás önfejlesztése (CPM).
 6. Az objektumok funkcióinak felsorolása. Válassza ki a rendelkezésre álló elemeket és sorolja fel az összes funkciót. Még olyan szokatlan úti célokkal is felbukkanhat, amelyeket nem szokás használni..
 7. Ötletelés. Válassza ki az ábécé bármelyik betűjét, és írja le egy darab papírra. A feladat az, hogy korlátozott ideig emlékezzen a levél maximális számú szavára, és ezeket mind papírra írja.
 8. A szavak kombinációja. Az egyik szórólapon főneveket kell írni, a második mellékneveket. Ezt nem kell azonnal megtennie. A legjobb, ha csak egy főnévvel kezdjük. Ehhez kiválasztania kell a megfelelő, valamint a teljesen inkompatibilis mellékneveket. Mindegyiket külön oszlopokban kell írni..
 9. A kép neve az életből. A valóságban bekövetkezett eseményeket vizuálisan rögzíteni kell, és szokatlan nevet kell adni. A művésznek ezt kellene neveznie a képnek.
 10. Festés. Minden képet színes festékekkel kell festenie. A folyamatnak bemutatnia kell minden jelen lévő elem jellemzőit. Ha nem lehet festékeket használni, akkor kezdje meg a szokásos ceruzarajzolással.

Ezek a módszerek elősegítik az absztrakt gondolkodás kialakulását tinédzser vagy idős embernél. Csak rendszeresen alkalmazni kell őket, nem szabad hiányozniuk a rendszeres osztályokból.

Gyakorlatok gyermekek számára

A legegyszerűbb gyermekkorban kialakulni. Ebben az időben az agy nyitott a külső behatásoktól, és bármilyen változáson mehet keresztül. A gyermekeknek szóló gyakorlatok különböznek a felnőttek által kínált gyakorlatoktól, de nem kevésbé hatékonyak..

 1. Fordított olvasási címkék. A szülőknek fel kellene hívniuk a gyermeket egy játékra, amelynek során fordított sorrendben elolvassa a látott jeleket. Nagyon nehéz lesz ezt megtenni az összes plakáttal. Ezért további feltételekről kell beszélni (például csak a piros táblákat kell olvasni).
 2. Szokatlan állatok rajzolása. A gyermeknek más állatok részeiből álló állatot kell rajzolnia. Amikor a rajz készen áll, új megjelenést kell felhoznia egy szokatlan névre.
 3. Árnyjáték. Kezek segítségével, amelyekre a lámpa fénye esik sötétben, a gyermeknek szokatlan árnyékokat kell létrehoznia, amelyek bizonyos dolgokat ábrázolnak. Még azt is felajánlhatja neki, hogy árnyékok segítségével játssza le kedvenc mesejét.
 4. Fejszámolás. A gyermeknek egyszerű példákat kell kiszámítania az „abacus” nevű speciális számlák segítségével. Az ilyen képzés fejleszti a kitartást és az általános intelligenciát is..
 5. kirakós játékok Ki kell választania rejtvényeket, rejtvényeket, anagramokat stb. játékok, figyelembe véve a baba preferenciáit. Feladata az összes nyújtott probléma megoldása. Idősebb korban keresztrejtvényeket adhat hozzájuk..
 6. Felfedezni a felhők. A gyermeknek mérlegelnie kell a felhők szüleivel szemben, és meg kell neveznie, amit lát. Az a képesség, hogy vizuálisan értékelje az egyes felhőket a különböző tárgyakhoz vagy állatokhoz való hasonlóság szempontjából, növeli a sikeres fejlődés esélyét.
 7. Épület. A szülőknek feladatot kell adniuk gyermekének, azaz bizonyos tárgyakat játékblokkokból építeni. Ez fejleszti a képzeletbeli gondolkodást és a kreativitást..
 8. Egyesületek. A gyereknek társulásokkal kell felállítania mindent, amit lát vagy érez. Arra is kérheti, hogy képviselje az állatokat a hangok által..
 9. Osztályozás. A gyermeknek minden kritérium szerint meg kell válogatnia az összes elérhető terméket vagy játékot. Például alak, súly vagy rendeltetés szerint. A szülőknek figyelemmel kell kísérniük a folyamatot, és szükség esetén be kell mutatniuk a nyomokat.
 10. Kérdéseket. A szülőknek kérdezniük kell gyermekének: „miért?”, „Mi lenne, ha?” stb., hogy ráébredjen és elemezze a helyzetet. Bármikor kérdezheti..

Az ilyen egyszerű gyakorlatok jó eredményt fognak elérni néhány hetes edzésen. Ajánlott kombinálni őket más tevékenységekkel, amelyek célja az általános intelligencia fejlesztése..

Speciális tesztekkel pontosan meghatározhatja az absztrakt gondolkodás szintjét bármely életkorú embernél..

Meddig kell tenned

Ha valaki tudja, hogyan kell fejleszteni a képzeletbeli gondolkodást felnőttekben és gyermekekben, akkor nem lesz problémája. Ebben az esetben néhány hét alatt lehet eredményt elérni. Ezt követően azonban tovább kell folytatnia a képzést, hogy megőrizze képességeit. Ez különösen igaz a felnőttekre..

Absztrakt gondolkodás

Az absztrakt emberi gondolkodás az egyik olyan kognitív tevékenység egyik lehetősége, amely lehetővé teszi az elvont gondolkodást, más szóval, segíti az apróbb részletek elvont elvégzését annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a felmerült helyzetet vagy az egész jelenséget. Az alanyok ilyen típusú szellemi tevékenysége hozzájárul a kép teljességének képéhez, lehetővé téve, hogy nem rögzítik jelentéktelen részletekre.

Az emberi elvont gondolkodás lehetőséget ad arra, hogy az előírt normák és szabályok határain túl lépjen, ami új felfedezésekhez vezet.

Az absztrakt gondolkodás fejlõdése az egyének korai életkorától kezdve központi helyet foglalhat el a gyermekek formációjában, mivel egy ilyen megközelítés megkönnyíti a váratlan megoldások, találgatások és szokatlan megoldások megtalálását a helyzetekben..

Az absztrakt gondolkodás tehát az emberi megismerés variációja, amely a tárgyak alapvető tulajdonságainak és kölcsönhatásainak a válogatása, elvonása más tulajdonságaitól és kapcsolatuktól, amelyeket magánnak és jelentéktelennek tekintnek. Egy ilyen elméleti általánosítás segít tükrözni a vizsgált tárgyak vagy jelenségek kulcsmintáit, valamint új, korábban ismeretlen minták előrejelzését. Az absztrakt tárgyak oszthatatlan formációk, amelyek alkotják az ember mentális tevékenységének tartalmát, nevezetesen következtetések, matematikai elemek, konstrukciók, ítéletek, törvények, fogalmak stb..

Absztrakt logikai gondolkodás

Az emberi gondolkodás rejtélyes jelenség, amelynek eredményeként a pszichológusok folyamatosan igyekeznek rendszerezni, szabványosítani és osztályozni, miközben hangsúlyozzák az absztrakt-logikai kognitív funkciót. Ezt a figyelmet provokálja az a tény, hogy ez a fajta gondolkodás önmagában is segít megtalálni a nem szabványos döntési stratégiákat, javítva az emberek alkalmazkodási képességét a folyamatosan változó körülmények között.

Az absztrakció szellemi hangsúlyok készítése, egyes struktúrák, egy meghatározott halmaz elemeinek elkülönítése és egy ilyen készlet többi részletéből való eltávolítása. Az absztrakció az alany szellemi működésének egyik alapvető folyamata, amely lehetővé teszi a tárgyak különböző tulajdonságainak elemző objektummá történő átalakítását és a szimbolikus közvetítésre támaszkodást. Ez az elméleti általánosítás hozzájárul a vizsgált tárgyak vagy események alapvető törvényeinek tükrözéséhez, elemzéséhez és kvalitatív új törvények előrejelzéséhez.

Az absztrakt gondolkodás szükségessége olyan körülmények miatt merül fel, amelyekben nyilvánvalóvá válnak az értelmi probléma orientációja és a jelenség bizonyosságában való létezése közötti különbségek..

Az absztrakciók lehetnek primitív-érzéki jellegűek, általánosíthatók, idealizálhatók, elszigetelő jellegűek, és vannak a tényleges végtelenség és a konstruktivizáció absztrakciói is.

A primitív-érzéki absztrakció abban áll, hogy elvonja a tárgyak és események egyes tulajdonságait, megjelöli azok egyéb tulajdonságait (például egy objektum konfigurációjának kiemelése, kivonása a szerkezetétől és fordítva). Az primitív-érzéki absztrakció elkerülhetetlenül társul az érzékelés bármely folyamatához.

Az általánosító absztrakció célja az egyéni eltérésektől kivont jelenség általános elképzelésének létrehozása. Ennek az absztrakciónak a következménye a vizsgált tárgyak általános tulajdonságainak eloszlása. Az ilyen elvont gondolkodás alapvetőnek tekinthető a matematikai logikában..

Az absztrakció idealizálása vagy idealizálása valódi empirikus objektum cseréje egy idealizált sémára, kivont a valódi hibáktól. Ennek eredményeként kialakulnak az ideális objektumok fogalmai, például „közvetlen” vagy „teljesen fekete test”.

Az absztrakció elkülönítése elválaszthatatlanul összefonódik a kénytelen figyelem funkciójával, mivel ebben az esetben meg lehet különböztetni a lényeget, amelyre a figyelem koncentrálódik.

A végtelen halmaz egyes elemeinek rögzítésének lehetetlenségétől véve, azaz a végtelen halmazokat végesnek tekintjük, az a végtelen halmaz absztrakciója..

A konstruktivizáció elvonja a tényleges tárgyak határainak homályosságát, azaz azok "durva".

Ezenkívül az absztrakciókat cél szerint lehet megosztani formális és anyagi alapokra.

Egy objektum olyan tulajdonságainak kiemelése, amelyek önmagukban nem léteznek (például alak vagy szín), formális absztrakció.

A lényeges absztrakció egy tárgy tulajdonságainak relatív autonómiával való elkülönítését jelenti (például egy organizmussejt).

Az érzékelés nélkül nem érzékelt tárgyak tulajdonságainak megkülönböztetésének módja azáltal, hogy valamilyen összefüggést határoznak meg a tárgyi egyenlőség típusa szerint (például identitás vagy ekvivalencia).

Az emberek absztrakt gondolkodásának fejlődését jelentős mértékben befolyásolta a kommunikációs interakció nyelvi rendszerének kialakulása és létrehozása. A szavakat különféle jelenségekhez, absztrakciókhoz rendelték, amelyek lehetővé tették azok értelmes jelentésének reprodukálását, amely nem függne a megfelelő tárgyak helyzetétől és tulajdonságaitól. A beszéd lehetőséget ad önkényes és szabad reprezentációk kiváltására az elmében, és megerősíti a reprodukciós képességeket. A nyelvi rendszerek kialakulásának köszönhetően elősegítette az ötletek reprodukcióját és a képzelet működését. A koncepció az objektumok és események absztrakt-mentális megjelenítésének kezdeti és uralkodó formája. Az egyén kognitív tevékenysége során a koncepció egyik kulcsfontosságú funkciója egy adott csoport objektumainak kiválasztása egy általános konfigurációban történő bemutatás útján, azok egy-egy speciális (jelentős) jele alapján..

A koncepció mint gondolkodásmód vagy mentális formáció egy bizonyos csoport tárgyainak általánosítása és ennek a csoportnak a mentális meghatározása eredményeként, a csoport tárgyainak sajátos tulajdonságai alapján, és azok megkülönböztető tulajdonságai.

Ugyanaz a téma lehet az érzékelés-érzékeny ítélet variációja és a koncepció egy formája is.

Közvetlenül a fogalmakban alapvetõ és lényegtelen tárgyi jelek lehetnek, szükségesek, véletlenszerűen, mennyiségi és minõségi jelek. Ezen túlmenően a fogalmak általános jellegűek. Lehetnek kevésbé általánosak vagy általánosabbak, valamint rendkívül általánosak is. A fogalmakat szintén általánosítani kell..

Az absztrakt gondolkodás annak a tudományban való egyértelmű alkalmazásának példáira vezethető vissza, mert minden tudományos tevékenység alapja először az információk és ismeretek gyűjtése, majd rendszerezése a különböző területeken..

Az elvont gondolkodás formái

Az absztrakt mentális tevékenységet több jellemző jellemzi. Az első körben az ember elvont gondolkodása koncentrálódik és aktív, amelyen keresztül az egyének ideálisan képesek átalakítani tárgyakat. A kognitív tevékenység lehetővé teszi, hogy kiemelje és rögzítse az objektumokban valami szokásos, jelentős és ismétlődő eseményt, azaz a valóság az általános képek révén tükröződik.

A gondolkodás funkcióját az érzékszervi információk és a múltbeli tapasztalatok közvetítik. Más szavakkal, a gondolkodás révén a valóság közvetett módon jelenik meg. Ezenkívül a mentális funkció elválaszthatatlanul kapcsolódik a nyelvhez. Ez a gondolatok megfogalmazásának, megszilárdításának és továbbításának egy eszköze..

Az emberi elvont gondolkodás egy aktív folyamat, amely az objektív valóság fogalmak, ítéletek és következtetések formájában történő tükrözéséből áll.

A fogalmak olyan gondolatok, amelyek tükrözik a való világ tárgyainak, eseményeinek és folyamatainak általános és fontos jeleit. Ezek a tárgyak jelentős tulajdonságainak egyetlen gondolatát tükrözik. A koncepció kiterjedhet egy vagy több azonos kategóriájú homogén tárgy és jelenség osztályára.

A fogalmakat megoszlik a mennyiség és a tartalom. Térfogat szerint lehetnek üresek és nem is üresek. Az üres kifejezések azok, amelyek térfogata nulla. A nem üres fogalmakat egy kötet jellemzi, amely legalább egy valóban létező objektumot tartalmaz. A nem üres fogalmakat viszont általános és egyéni kategóriákba sorolják. A tárgyak összességére utaló fogalmakat szingulárisnak nevezzük, ha egy ilyen összesség egyetlen egészt jelent. Az általános fogalmak tárgyak osztályát tartalmazzák saját kötetükben, és az osztály bármely elemére alkalmazhatók (például csillag, állapot).

Az általános terv fogalmait regisztrálásra és nem regisztrálásra osztják. Azokat a fogalmakat, amelyekben az elemekben lévő elemek tömege megszámolható és rögzíthető, regisztrációnak nevezzük. A felvételi koncepciókat véges hangerő jellemzi.

A meghatározatlan számú elemre vonatkozó általános fogalmakat nem regisztrálásnak nevezzük. A nem regisztráló fogalmakat végtelen mennyiség jellemzi.

A tartalomnak megfelelően a fogalmakat pozitív és negatív, kollektív és nem szelektív, nem relációs és korrelációs, konkrét és elvont részekre osztják..

A pozitív fogalmaknak nevezzük azokat a fogalmakat, amelyek lényege a tantárgyban rejlő tulajdonságok, például kompetens, hívõ. Azokat a fogalmakat, amelyek tartalma a tárgy bizonyos jeleinek hiányát mutatja, negatívnak nevezzük, például rendetlenségnek.

A kollektív olyan koncepció, amelyben vannak jelek egy különálló elemkészletről, amely az integritást képviseli, például egy kollektív. A kollektív koncepció tartalmát nem tulajdoníthatjuk annak egyedi eleméhez. Nem szelektív kifejezések azok, amelyek olyan tulajdonságokat jelentnek, amelyek jellemzik minden elemét, például egy régiót vagy egy csillagot.

Olyan fogalmat, amelyben egy tárgy vagy tárgygyűjtemény úgy értendő, mint valami egymástól függetlenül létező, konkrétnak nevezik, például egy könyv.

Az absztrakt olyan fogalom, amelyben egy tárgy tulajdonsága el van rejtve vagy a közöttük fennálló kapcsolat, például bátorság, barátság.

Azokat a fogalmakat, amelyek külön-külön léteznek és más tárgyakkal - például egy hallgató, a törvény - fennálló kapcsolatain kívül esnek, irrelevánsnak nevezik.

A relatív olyan fogalmak, amelyek olyan tulajdonságokat tartalmaznak, amelyek jelzik az egyik fogalom másikkal való kapcsolatát, kapcsolatát, például a felperes - az alperes.

Az ítélet a mentális tevékenység felépítése, amelyen keresztül a tárgyak közötti kapcsolatok és kapcsolatok jelenléte vagy hiánya feltárásra kerül. Az ítélet egyik legfontosabb eleme a tárgyakkal kapcsolatos információk megerősítése vagy elutasítása. Igaz és hamis. A valóság megfelelősége határozza meg az ítélet igazságát, mivel az nem függ az alanyok hozzáállásától, ezért objektív jellegű. A hamis ítéletek a gondolkodás tárgyainak objektív jeleit és kapcsolatait torzítják.

A mentális tevékenység konstruálását, amely lehetővé teszi, hogy kvalitatív módon új javaslatot vonjunk le egy vagy egy pár állításból, következtetésnek hívjuk..

Valamennyi következtetés feltételezéseket, következtetéseket és következtetéseket tartalmaz. A kiindulási ítéleteket, amelyekből az új javaslat merül fel, a következtetés feltételeinek nevezzük. A következtetés egy új állításra utal, amelyet logikai műveletek elvégzésével kapunk helyiségekkel. A következtetést logikus folyamatnak nevezzük, amely a helyiségekből a következtetésbe való átmenetet foglalja magában.

Az elvont logikai gondolkodási példákat szinte minden gondolkodási folyamatban megtalálhatjuk - „Ivanov bíró nem vehet részt az eset megvitatásában, ha áldozat.” Ebből az állításból következtetni lehet egy ítéletre, amely egy előfeltétel, nevezetesen: „Ivanov bíró áldozat.” Ez a következtetés a következtetés. : „Ezért Ivanov bíró nem vehet részt az ügy megvitatásában”.

A következtetés és a helyiségek között megfigyelt logikai szekvencia összefüggése értelmes kapcsolat fennállását vonja maga után a helyiségek között. Más szavakkal, ha nincs értelmi kapcsolat az ítéletek között, akkor a következtetés levonása lehetetlen lesz..

Szerző: Vedmesh N.A. gyakorlati pszichológus.

A PsychoMed Orvosi Pszichológiai Központ előadója